CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2021      Market cap: C$ 3,007,906,829,151 ||| 24h vol: C$ 747,406,382,347 ||| crypto assets: 1093

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
148 Kin (KIN)C$ 0.00
$0.00
-2.37728%
-26.9114%
 0.00000000446799C$ 6,801,530 
C$ 525,404,565 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
10,000,000,000,000 
$22.49
$148.13
KIN Kin =
CAD

KIN/AUD - A$ 0.00
KIN/BGN - 0.00 лв.
KIN/BRL - R$ 0.00
KIN/CAD - C$ 0.00
KIN/CHF - Fr. 0.00
KIN/CNY - CN¥ 0.00
KIN/CZK - 0.01
KIN/DKK - kr. 0.00
KIN/EUR - 0.00
KIN/GBP - £ 0.00
KIN/HKD - HK$ 0.00
KIN/HRK - kn 0.00
KIN/HUF - Ft 0.08
KIN/IDR - Rp 4
KIN/ILS - 0.00
KIN/INR - 0.02
KIN/JPY - ¥ 0.03
KIN/KRW - 0.31
KIN/MXN - Mex$ 0.01
KIN/MYR - RM 0.00
KIN/NOK - kr 0.00
KIN/NZD - NZ$ 0.00
KIN/PHP - 0.01
KIN/PLN - 0.00
KIN/RON - lei 0.00
KIN/RUB - 0.02
KIN/SEK - kr 0.00
KIN/SGD - S$ 0.00
KIN/THB - ฿ 0.01
KIN/TRY - 0.00
KIN/USD - $ 0.00
KIN/ZAR - R 0.00
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
148
2021-04-16
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-2.37728%
-26.9114%
 0.00000000446799C$ 6,801,530 
C$ 525,404,565 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
127
2021-04-12
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-0.397383%
-31.9788%
 0.00000000567902C$ 4,024,063 
C$ 650,563,942 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
131
2021-04-11
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-12.9052%
1.13038%
 0.00000000572694C$ 4,155,959 
C$ 652,069,258 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
129
2021-04-10
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-0.345227%
6.88139%
 0.00000000617147C$ 4,187,762 
C$ 694,764,140 
0.00%
0.03%
 1,518,114,145,968 
128
2021-04-09
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-5.04982%
-4.42245%
 0.00000000610054C$ 5,428,816 
C$ 671,543,619 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
134
2021-04-07
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-19.8727%
17.1139%
 0.00000000538693C$ 15,517,296 
C$ 580,416,730 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
124
2021-04-06
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-3.4012%
67.3079%
 0.0000000075644C$ 25,926,378 
C$ 851,477,298 
0.00%
0.03%
 1,518,114,145,968 
117
2021-04-05
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0034.8464%
87.7582%
 0.0000000078684C$ 14,393,099 
C$ 873,130,608 
0.00%
0.03%
 1,518,114,145,968 
126
2021-04-04
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.001.31362%
68.7137%
 0.00000000623886C$ 5,920,828 
C$ 698,997,829 
0.00%
0.03%
 1,518,114,145,968 
123
2021-04-02
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0019.4075%
80.3073%
 0.00000000629964C$ 11,503,938 
C$ 719,975,921 
0.00%
0.03%
 1,518,114,145,968 
147
2021-03-31
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.004.15386%
2.6155%
 0.000000004239C$ 4,130,629 
C$ 481,242,599 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
147
2021-03-30
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-4.38258%
-1.63732%
 0.00000000420683C$ 3,016,103 
C$ 474,957,042 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
138
2021-03-29
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0023.9179%
10.096%
 0.00000000462236C$ 2,006,642 
C$ 509,848,934 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
144
2021-03-28
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.002.09942%
42.037%
 0.00000000388256C$ 1,970,578 
C$ 412,142,117 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
142
2021-03-27
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-4.54885%
83.5796%
 0.0000000038678C$ 2,758,223 
C$ 407,329,016 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
143
2021-03-26
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-3.1292%
79.6299%
 0.00000000390804C$ 2,561,734 
C$ 403,969,700 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
141
2021-03-25
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-23.6157%
103.547%
 0.00000000397384C$ 5,847,516 
C$ 394,175,942 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
128
2021-03-24
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0014.0965%
150.914%
 0.00000000480541C$ 5,030,409 
C$ 514,935,803 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
135
2021-03-23
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0013.9505%
119.571%
 0.00000000421949C$ 6,783,612 
C$ 445,655,693 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
134
2021-03-22
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0052.7937%
126.656%
 0.00000000407397C$ 6,166,549 
C$ 440,032,790 
0.00%
0.02%
 1,518,114,145,968 
164
2021-03-21
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0016.1427%
55.4802%
 0.00000000267622C$ 2,458,190 
C$ 291,546,789 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
153
2021-03-20
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0061.6826%
78.7821%
 0.00000000302154C$ 2,986,907 
C$ 338,023,271 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
272
2021-03-19
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-3.41804%
7.16566%
 0.00000000175791C$ 335,696 
C$ 192,286,126 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
273
2021-03-18
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00-5.56174%
12.0394%
 0.00000000180199C$ 658,093 
C$ 194,266,755 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
191
2021-03-17
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.000.899537%
11.0645%
 0.00000000195213C$ 801,588 
C$ 201,889,785 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
194
2021-03-16
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.003.39916%
5.78849%
 0.00000000191018C$ 810,639 
C$ 200,673,818 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
190
2021-03-15
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.004.22181%
11.5724%
 0.00000000180445C$ 1,074,798 
C$ 194,625,971 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
197
2021-03-14
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.002.45909%
6.51027%
 0.00000000159219C$ 783,884 
C$ 183,593,443 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
196
2021-03-13
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.0010.8792%
15.1891%
 0.00000000166914C$ 725,918 
C$ 190,204,604 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
189
2021-03-12
C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.00C$ 0.000.398581%
3.99184%
 0.00000000165604C$ 454,734 
C$ 178,905,221 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968