CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: C$ 37,577,534,924,813,192 ||| 24h vol: C$ 81,714,095,748 ||| crypto assets: 1138

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
9 Binance Coin (BNB)C$ 23.25
$17.10
1.75393%
11.2906%
 0.00185097C$ 226,079,691 
C$ 3,615,702,369 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
179,883,949 
$144.28
$166.87
BNB Binance Coin =
CAD

BNB/AUD - A$ 24.61
BNB/BGN - 29.59 лв.
BNB/BRL - R$ 90.98
BNB/CAD - C$ 23.25
BNB/CHF - Fr. 16.09
BNB/CNY - CN¥ 119.70
BNB/CZK - 403.38
BNB/DKK - kr. 112.68
BNB/EUR - 15.13
BNB/GBP - £ 13.54
BNB/HKD - HK$ 132.53
BNB/HRK - kn 113.85
BNB/HUF - Ft 5,342.04
BNB/IDR - Rp 246,738
BNB/ILS - 59.10
BNB/INR - 1,284.70
BNB/JPY - ¥ 1,828.16
BNB/KRW - 20,530.16
BNB/MXN - Mex$ 384.24
BNB/MYR - RM 72.93
BNB/NOK - kr 161.45
BNB/NZD - NZ$ 26.02
BNB/PHP - 845.04
BNB/PLN - 67.56
BNB/RON - lei 73.24
BNB/RUB - 1,210.90
BNB/SEK - kr 157.21
BNB/SGD - S$ 23.78
BNB/THB - ฿ 535.78
BNB/TRY - 117.38
BNB/USD - $ 17.10
BNB/ZAR - R 286.87
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
9
2020-07-10
C$ 22.79C$ 23.25C$ 22.39C$ 23.251.75393%
11.2906%
 0.00185097C$ 226,079,691 
C$ 3,615,702,369 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-09
C$ 23.47C$ 23.47C$ 22.66C$ 22.95-1.90162%
9.53453%
 0.00182293C$ 238,270,822 
C$ 3,568,845,667 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-08
C$ 22.80C$ 23.44C$ 22.73C$ 23.353.6506%
8.88826%
 0.0018279C$ 288,114,476 
C$ 3,631,073,987 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-07
C$ 22.24C$ 22.92C$ 21.82C$ 22.633.00575%
7.81471%
 0.00179904C$ 269,004,492 
C$ 3,520,061,840 
0.34%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-06
C$ 20.94C$ 21.92C$ 20.94C$ 21.924.79201%
4.51076%
 0.00174471C$ 226,340,807 
C$ 3,409,099,697 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-05
C$ 21.15C$ 21.15C$ 20.78C$ 21.03-0.00957547%
0.537618%
 0.00170761C$ 193,563,799 
C$ 3,270,307,589 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-04
C$ 20.74C$ 21.19C$ 20.74C$ 21.091.35157%
1.98889%
 0.00170569C$ 191,996,730 
C$ 3,280,891,777 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-03
C$ 21.09C$ 21.09C$ 20.81C$ 20.82-1.1027%
-2.70371%
 0.00168966C$ 187,756,280 
C$ 3,238,691,186 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-07-02
C$ 21.53C$ 21.62C$ 20.79C$ 20.89-2.66185%
-3.47566%
 0.00168573C$ 211,914,733 
C$ 3,249,922,625 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-07-01
C$ 20.93C$ 21.53C$ 20.93C$ 21.532.6776%
-1.07979%
 0.00171655C$ 218,673,269 
C$ 3,349,370,743 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-30
C$ 21.08C$ 21.08C$ 20.89C$ 20.89-0.906489%
-6.44538%
 0.00168671C$ 205,970,264 
C$ 3,249,760,882 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-29
C$ 21.06C$ 21.23C$ 20.87C$ 21.230.98419%
-5.03504%
 0.0016897C$ 232,853,053 
C$ 3,302,370,271 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-28
C$ 20.79C$ 21.11C$ 20.64C$ 21.111.76471%
-4.06065%
 0.00168782C$ 209,927,099 
C$ 3,283,693,383 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-27
C$ 21.57C$ 21.68C$ 20.73C$ 20.88-3.28797%
-4.78828%
 0.00168819C$ 205,368,735 
C$ 3,247,783,313 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-26
C$ 21.81C$ 21.86C$ 21.45C$ 21.65-1.06102%
-1.0562%
 0.00171866C$ 193,791,076 
C$ 3,367,381,528 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-25
C$ 21.78C$ 21.85C$ 21.52C$ 21.82-0.59285%
-1.07179%
 0.00171873C$ 199,919,975 
C$ 3,393,724,967 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-24
C$ 22.44C$ 22.67C$ 21.94C$ 22.05-1.51907%
-1.2289%
 0.00173578C$ 225,180,441 
C$ 3,429,036,393 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-23
C$ 22.25C$ 22.29C$ 22.14C$ 22.22-0.0837988%
0.00838793%
 0.00170337C$ 229,791,699 
C$ 3,455,732,143 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-22
C$ 21.76C$ 22.20C$ 21.76C$ 22.202.50261%
-0.0935096%
 0.00170122C$ 242,267,637 
C$ 3,452,212,925 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-21
C$ 21.83C$ 22.03C$ 21.81C$ 21.81-0.173808%
-3.42297%
 0.0017193C$ 216,463,529 
C$ 3,391,856,801 
0.30%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-20
C$ 21.64C$ 21.74C$ 21.52C$ 21.72-0.125635%
-4.90626%
 0.0017142C$ 217,880,640 
C$ 3,378,517,479 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-19
C$ 22.06C$ 22.06C$ 21.74C$ 21.75-0.763518%
-3.71654%
 0.00171779C$ 215,831,884 
C$ 3,383,101,498 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-18
C$ 22.31C$ 22.40C$ 21.90C$ 21.90-1.40392%
-2.19766%
 0.00171602C$ 242,091,606 
C$ 3,406,379,611 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-17
C$ 22.27C$ 22.46C$ 22.02C$ 22.280.0327071%
-5.78226%
 0.0017369C$ 262,873,431 
C$ 3,464,917,516 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-16
C$ 22.11C$ 22.37C$ 22.10C$ 22.28-0.0848477%
-5.5274%
 0.00172401C$ 261,293,256 
C$ 3,465,489,904 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-15
C$ 22.08C$ 22.35C$ 22.08C$ 22.24-1.39447%
-5.39825%
 0.00173918C$ 276,486,226 
C$ 3,459,823,855 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-14
C$ 22.94C$ 22.94C$ 22.72C$ 22.72-0.273585%
-3.26228%
 0.00176979C$ 311,706,172 
C$ 3,534,491,471 
0.38%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-11
C$ 23.89C$ 23.90C$ 22.33C$ 22.34-5.99648%
-6.65712%
 0.00175316C$ 299,506,007 
C$ 3,475,173,165 
0.21%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-10
C$ 23.39C$ 23.40C$ 23.19C$ 23.370.007892%
-0.667753%
 0.00176398C$ 288,219,230 
C$ 3,634,698,639 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-06-09
C$ 23.22C$ 23.37C$ 23.15C$ 23.370.41588%
1.36628%
 0.00177812C$ 275,631,087 
C$ 3,635,522,666 
0.26%
0.00%
 155,536,713